UITNODIGING ENGELTJESDIENST-ADVENT/KERSTVIERING
Secr. J. Peters-Geelen
Heufke 16, 6088 CM Roggel
tel. 0475-49 34 38/Email: jpetersgeelen@home.nl Roggel, 27 november 2023
Geachte Genodigden en Leden,
In 2023 vindt een speciale viering plaats op dinsdag 19 dec. waarbij engeltjes een grote rol zullen
spelen. De engeltjes zullen o.l.v. mevr. D. Vercoulen-Verdonschot een mooie uitvoering geven.
Ook jonge muzikanten m.n. een blokfluitgroep luisteren deze viering op.
Het programma wordt geleid door Pastoor of Kapelaan en mevr. Carmen Nazarski.
We gaan de dienst opluisteren met een gelegenheidskoor, met zang van onze leden en begeleiding
door Tjeu Geelen. Leden die nog mee willen zingen in het koortje zijn van harte welkom, opgeven
bij Paul Schreurs 06 37736557. U kunt in deze dienst meebidden en zingen. Voor teksten wordt
gezorgd.
Om 13.30 uur starten we met de opening door voorzitter M. v.d. Laar.
Daarna wordt koffie/thee geserveerd en van 14.00-14.20 u treedt de blokfluitgroep op.
Om 14.30 u start de uitvoering door de engeltjes. Na deze uitvoering wordt een collecte gehouden
voor de mensen van Roggel en omgeving die veel minder bedeeld zijn en met belangeloze hulp van
vrijwilligers van DiaNico rechtstreeks ondersteund worden. Wij bevelen deze collecte van harte aan.
Van 15.30 – 16.00 u is er pauze met koffie/thee, kerstbrood en kerst traktatie.
Van 16.00 – 16.15 u zullen een aantal jongeren u verrassen.
Daarna sluit de voorzitter deze bijeenkomst af.
Wilt u aan deze speciale viering deelnemen dan is wel opgave nodig voor 10 dec. a.s.
U kunt dit telefonisch of via mail doen bij een van onderstaande adressen:
De heer P. Schreurs tel. 06-37736557, hr. H. Snijders tel. 0475-49 38 33 of mevr. G. Hendriks-Smeets
tel. 06-10807929 of mevr. J. Peters-Geelen tel. 0475 – 49 34 38 of mail jpetersgeelen@home.nl.
Mocht u zelf geen vervoer kunnen regelen geef dit dan aan bij uw opgave.
We wensen u allen een sfeervolle viering toe!
Bestuur Seniorenvereniging Roggel.