Nieuwsbrieven

 

 

Nieuwsbrief nr. 2    20 jan. 2023

                              Geachte Leden,

KENT U ONZE WEBSITE AL?

Regelmatig publiceren we op onze website nieuwe foto’s en berichten. Neem eens een kijkje

en u zult veel onderwerpen tegenkomen die voor u van belang zijn. Door op de knop MENU

te klikken komt u bij de verschillende activiteiten en foto’s uit.

Onze website is te bereiken op https://kboroggel.nl/

 

Een belangrijk bericht over de Belastingdienst die voor iedereen van ons geldt.

Lees het goed door en kom tijdig in actie! U kunt met hulp van uw kinderen of uw belastingadviseur een machtiging regelen voor 30 jan.2023 zodat u niet in de problemen komt.

 

Aangifte inkomstenbelasting 2022

Binnenkort valt er bij U een brief in de bus van de Belastingdienst met het verzoek om vóór 1 mei 2023 aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting 2022.

Wilt u (weer) van mijn diensten gebruik maken, neem dan contact met me op.

Er is weer wat verandert met betrekking tot het inloggen bij de Belastingdienst.

Als belastinginvuller kan ik alleen nog maar voor u inloggen, als u mij vooraf een machtiging heeft verstrekt.

Het aanvragen van deze machtiging duurt ca 8 dagen.

U kunt me bereiken op het volgende mobiele nummer: 06-20329057

Opmerking Het is gebleken, dat de Belastingdienst bij het opleggen van de voorlopige aanslag 2023 soms van een te lage AOW/Pensioenuitkering is uitgegaan.

Hierdoor kan de voorlopige aanslag te laag uitvallen. Het gevolg is dat u de kans loopt straks een flinke nabetaling te moeten doen. Check daarom uw inkomen 2023.

Schroom niet om met mij contact op te nemen.

Jos Hebben (belastinginvuller Seniorenvereniging Roggel)

06-20329057

KIENEN

Op maandag 6 febr. wordt weer gekiend in BMV La Rochelle, Past.Hanraetsstr.7A, Roggel. Tijdstip van 13.30 – 16.45 uur. U kunt kienen voor geldprijzen. Een gratis kopje koffie of thee wordt u aangeboden. Er zijn leuke consumptieve prijzen in de loterij te winnen.             

           

KLIK EN TIK LESSEN: Op vrijdag van 14.00-15.30 u in WTV Kloeasterhoaf.

Wilt u meedoen en ook Digid kunnen gebruiken op tablet of PC? Meldt u dan bij tel. 088 – 243 2030 of per mail e.meeuwissen@bibliocenter.nl

 

KAARTEN VOOR SENIOREN                                

Op 28 februari kunt u weer een kaartje leggen (dames en heren)

in de opgeknapte recreatieruimte van WTV Kloeasterhoaf, hoek Kruissingel/Kloosterstraat in Roggel. Tijdstip 13.30 – 16.30 uur. Leuke prijzen te winnen in de loterij. Kleine bijdrage voor koffie/thee. Ook niet leden zijn van harte welkom!

 

BELANGRIJK: DE ACCEPTGIROKAART VERDWIJNT IN JUNI 2023.

Als u zelf uw bankzaken regelt kan dat op DRIE manieren. U vult een papieren opdrachtformulier in en verzend dit naar uw bank of u doet via de computer uw betalingen met internetbankieren of u geeft diegene die van u een betaling nodig heeft een machtiging.

Als u zelf met papieren opdrachtformulieren nog bankzaken doet is het verstandig om nu in actie te komen. Bestel een extra voorraad opdrachtformulieren met portvrije enveloppen bij de RABO Mobiele Bankservice via telefoonnummer 088-722 66 00. Zo heeft u steeds voldoende opdrachten en op tijd in huis voordat de acceptgirokaarten verdwijnen in juni 2023. De RABO mobiele bankservice kunt u ook bellen voor hulp als u blijvend of tijdelijk minder mobiel bent. U dient hiervoor een afspraak te maken voor huisbezoek als u genoemd telefoonnummer belt en meldt dan dat u woonachtig bent in Midden-Limburg!

Als u heeft gekozen voor internetbankieren is het niet meer mogelijk om papieren opdrachten te gebruiken. Als u internetbankiert kunt u voor vragen contact opnemen via mail RABO bedrijven.pml@rabobank.nl Bankiert u bij een andere bank raadpleeg dan hun informatie en bel!

Een machtiging is een overeenkomst tussen u en diegene die u producten en diensten levert (dus niet de bank!) U zult dus altijd het bedrijf een machtiging dienen te geven. Zowel mensen die papieren opdrachten gebruiken maar ook diegenen die internetbankieren kunnen een machtiging voor automatische afschrijving regelen.

 

ROGGELS NIEUWS

Op de website van www.roggelsketeerke.nl publiceren we ook regelmatig berichten.

Verder vindt u op de website https://www.roggelsketeerke.nl/category/actueel/

veel berichten over Roggelse verenigingen en hun activiteiten.

Het overige nieuws vindt u op https://www.roggelsketeerke.nl/category/overig-nieuws/

In het huis-aan-huis magazine HALLO worden berichten van de Gemeente Leudal geplaatst en ook van onze vereniging. Omdat de betaalde berichten voorrang hebben kan het zijn dat niet alle berichten geplaatst worden. U kunt dan wel de website https://halloonline.nl/ raadplegen voor onze berichten over activiteiten.

 

In het wekelijkse magazine VIA (bij krantenabonnees) publiceren we berichten over onze kaart- en kienmiddagen.

Bij de supermarkt en sommige eetgelegenheden liggen magazines om mee te nemen.

                                                                                        

                Geachte Leden,                                            Nieuwsbrief nr. 1 – jan. 2023

 

KOESTER DE WARMTE VAN ONZE GEMEENSCHAP

Aandacht voor het grotere geheel en tevreden zijn in bescheidenheid. Respect voor het leven en waarderen wat wel nog kan. De laatste jaren worden wij geconfronteerd met situaties die ons doen beseffen dat wij niet alles in eigen hand hebben. Oorlog en hongersnood volgen op pandemie, economische crisis, klimaatverandering en milieuvervuiling. Mensen moeten huis en haard verlaten en gebroken gezinnen zijn op de vlucht voor een agressor. Ziekte en sterven naast geboorte en gezondheid. Tegenstellingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat kunnen wij niet altijd voorkomen en beïnvloeden, maar wel de manier waarop wij er met elkaar mee omgaan. Het begint kleinschalig in onze eigen directe omgeving. Elkaar gedag zeggen met een vriendelijke lach en omzien naar elkaar.

 

In onze gemeenschap kunnen wij zoveel meer voor elkaar betekenen. Dat doen wij samen, naast de inzet van de vele mantelzorgers, vrijwillige ondersteuners en beroepskrachten, die belangeloos er zijn voor anderen. Een leefbaar dorp dat toegankelijk is en blijft voor alle inwoners. Een dorp dat voorziet in eerste levensbehoeften en ontmoetingsplekken. Een dorp dat eenieder omarmd en geen verschil maakt in jong en oud, cultuur en geloof. Dat kost niets, maar is wel kostbaar.

 

In 2022 hebben wij ervaren dat samenwerken loont. Besturen en leden van verenigingen en stichtingen gingen met elkaar, en de gemeente Leudal, in gesprek over behoud van ons gemeenschapshuis La Rochelle. Met zes verenigingen, op het gebied van welzijn en zorg, werd gesproken over een betere afstemming van activiteiten zodat onze inwoners daarvan meer kunnen profiteren. Extra aandacht werd geschonken aan beginnende dementie en de rol van de mantelzorger. Men wist elkaar te vinden op verschillend vlak voor het behoud van een leefbaar centrum.

Men is zich meer bewust van het belang van burgerparticipatie. Omzien naar elkaar is immers ook omzien naar jezelf.

 

De Seniorenvereniging Roggel wil, als vereniging voor de gemeenschap, naast de vele activiteiten voor haar leden, ook een actieve bijdrage blijven leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en ontmoetingsruimte voor alle inwoners. Wij doen er samen toe!

 

Mede namens het bestuur en de vrijwilligers van de Seniorenvereniging Roggel wens ik eenieder een goed, en bovenal gezond, 2023.

 

Tjeu Van de Laar, Voorzitter.

 

Ook enkele belangrijke berichten over de Belastingdienst die voor iedereen van ons gelden!

 

Lees het goed door en kom tijdig in actie! U kunt met hulp van uw kinderen of uw belastingadviseur dit voor 30 jan.2023 tijdig regelen zodat u niet in de problemen komt.

 

BELANGRIJK!    Inloggen bij MijnOverheid (Belastingdienst)

Om uw aangifte bij de Belastingdienst te doen of bekijken en ook om uw berichten box in te zien (voor berichten over WOZ-waarde, RDW (auto) Kadaster, Energielabel woning etc.) dient u in te loggen op de website van de Belastingdienst www.MijnOverheid.nl

Om in te loggen bij www.MijnOverheid.nl  heeft u een DigiD nodig.

Om uw persoonlijke gegevens nog beter te beschermen kunt u vanaf 30 januari 2023 alleen nog inloggen met de DigiD app of sms-controle. Dit betekent dat u voortaan altijd uw telefoon of tablet nodig heeft bij het inloggen. Inloggen met alleen uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord is dan niet meer mogelijk.

DigiD app – De DigiD app is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. Zo zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd. U hoeft geen wachtwoord te onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest. Kijk voor meer informatie over de DigiD app op www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app

 

Sms-controle – Heeft u geen smartphone of tablet? Dan kunt u ook inloggen met een sms-controle. U ontvangt dan een sms-code op uw mobiele telefoon. Of kies voor een gesproken sms-code. Deze kunt ook op een vaste telefoon ontvangen. U wordt dan automatisch gebeld op uw vaste lijn en ontvangt een gesproken sms-code. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl/inlogmethodes/sms-controle

 

Ik kan niet inloggen met DigiD

Berichten box – Als u niet kunt inloggen met de DigiD app of sms-controle heeft u na 30 januari geen toegang meer tot de berichten in uw Berichten box. Wat kunt u doen:

Log in op MijnOverheid en stuur de Berichten box berichten die u wilt bewaren vóór 30 januari 2023 door naar uw eigen e-mailadres.

Geef in MijnOverheid aan dat u geen digitale post meer wilt ontvangen.

Log voor 30 januari 2023 in op MijnOverheid en ga naar de instellingenpagina. Onder  Organisaties Berichten box’ staan de organisaties die digitale berichten naar u mogen sturen. Haal de vinkjes weg bij alle organisaties. Alleen het vinkje bij de Belastingdienst kunt u niet verwijderen. Klik op ‘Opslaan’. U krijgt uw post weer op papier. Let op: het kan tot drie weken duren voordat de wijziging is verwerkt. Heeft u hulp nodig bij het uitzetten van de digitale post? Neem dan contact op met de helpdesk of raadpleeg uw  Belastingadviseur.

 

Persoonlijke gegevens – Heeft u toch informatie nodig die op MijnOverheid staat, dan kunt u direct contact opnemen met de organisatie waar de informatie vandaan komt. Mochten de gegevens die u nodig heeft er niet bij staan, dan kunt u contact opnemen voor 30 jan. met de helpdesk van de Belastingdienst of uw belastingadviseur.

 

LET OP!Ik wil iemand anders helpen of geholpen wordenAls u iemand anders wilt helpen of geholpen worden om bijvoorbeeld de belastingaangifte te doen, kan er gemachtigd worden voor een aantal berichten. Het is reeds mogelijk voor de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (AOW) en het CIZ. U kunt de machtigingen regelen op machtigen.digid.nl. Doe dit s.v.p. voor 30 jan. 2023!

Toeslagen 2023

De zorgtoeslag en de huurtoeslag gaan per 1 januari 2023 extra omhoog. De toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nog een extra bedrag bij. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het dagelijks leven is een stuk duurder geworden.

Vanaf 2023 komen meer mensen in aanmerking voor de zorg- en huurtoerslag. Dit komt omdat de inkomensgrenzen zijn verhoogd.

Zorgtoeslag

Heeft u geen toeslagpartner(alleenstaande) dan hebt u recht op zorgtoeslag als uw inkomen niet hoger is dan € 38.520,00 per jaar. Uw vermogen (exclusief waarde eigen woning)  per 1 januari 2023 mag niet hoger zijn dan € 127.582,00.

Hebt u een toeslagpartner (bv gehuwden, samenwonenden)? Dan hebben jullie recht op zorgtoeslag indien jullie gezamenlijk inkomen niet hoger is dan € 48.224,00 per jaar.

Het gezamenlijk vermogen(exclusief waarde eigen woning) per 1 januari 2023 mag niet hoger zijn dan € 161.329,00.

Huurtoeslag

De huurtoeslag gaat in 2023 ook extra omhoog. Hierdoor ontvangen de meeste mensen meer huurtoeslag. De huur mag echter niet hoger zijn dan  € 808,06 per maand.

Voor een alleenstaande mag het vermogen per 1 januari 2023 niet hoger zijn dan                     € 33.748,00.

Heeft u een toeslagpartner (bv gehuwden, samenwonenden) dan mag uw gezamenlijk vermogen per 1 januari 2023 niet hoger zijn € 67.496,00.

Opmerking

Heeft de belastingdienst  u voor het jaar 2023 al bij voorschot een toeslag toegekend?          Dan is het verstandig om een inkomenscontrole te doen. Want de belastingdienst is uitgegaan van uw inkomen over het jaar 2022 met een geringe verhoging.

De netto=AOW is toegenomen met ca 7%, maar daarnaast zijn de pensioenen verhoogd. Dit is voor iedereen een ander percentage (c.q. bedrag).

Check daarom uw inkomen, maak een proefberekening om achteraf niet voor verrassingen  komen te staan.

Bent u in het verleden niet in aanmerking gekomen voor een zorgtoeslag of huurtoeslag?

Maak een proefberekening. Hulp nodig? Bel 06-20329057. U krijgt dan Jos Hebben, onze KBO belastingadviseur,  aan de lijn. Hij maakt tijd voor het maken van een afspraak.

 

KIENEN

Op maandag 9 jan. kan er weer gekiend worden in BMV La Rochelle, Past.Hanraetsstr.7A, Roggel. Tijdstip van 13.30 – 16.45 uur. U kunt kienen voor geldprijzen. Een gratis kopje koffie of thee wordt u aangeboden. Er zijn leuke consumptieve prijzen in de loterij te winnen.                          

KLIK EN TIK LESSEN: Op vrijdag van 14.00-15.30 u in WTV Kloeasterhoaf.

Wilt u meedoen en ook Digid kunnen gebruiken op tablet of PC? Meldt u dan bij tel. 088 – 243 2030 of per mail e.meeuwissen@bibliocenter.nl

 

KAARTEN VOOR SENIOREN                                

Op 24 januari kan er weer gekaart worden door senioren (dames en heren)

in de opgeknapte recreatieruimte van WTV Kloeasterhoaf, hoek Kruissingel/Kloosterstraat in Roggel. Tijdstip 13.30 – 16.30 uur. Leuke prijzen te winnen in de loterij. Kleine bijdrage voor koffie/thee. Ook niet leden zijn van harte welkom!

 

 

CONTRIBUTIE EN BIJDRAGEN 2023

 • De contributie voor 2023 blijft gehandhaafd op € 27,50 per lid per jaar.

Omdat KBO-Limburg zich samen met Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel heeft afgescheiden van de landelijke KBO hoeven we weliswaar ruim €  3,00 minder af te dragen, maar dat bedrag willen we besteden aan het betaalbaar houden van de activiteiten met lesgevers.

 

Leden die geen machtiging hebben afgegeven: de betaling van de contributie dient vóór 27 jan. 2023 plaats te vinden op rekeningnummer NL82 RABO 0144 2176 94 ten name van Seniorenvereniging Roggel.

Leden die wel een machtiging hebben afgegeven: de contributie wordt op 27 jan. 2023 automatisch afgeschreven van uw bankrekeningnummer.

 

 

 

 • De bijdrage voor de activiteiten met lesgevers wordt € 110,00 per jaar.       
 • Om de activiteiten met lesgevers  betaalbaar te houden zijn we genoodzaakt, de bijdragen te verhogen met €  10,00 per jaar naar €  110,00. Dat betekent een verhoging van €  1,00 per maand, ofwel €  0,25 per les.

De bijdrage voor het Koersbal blijft €  72,00 per jaar. Hierbij wordt geen lesgever ingeschakeld. Daardoor is Koersbal kostendekkend.

 

Voor het eerste halfjaar zijn de bijdragen

voor Gymnastiek, Koor, Yoga en Buitensport         €  66,00.

voor Koersbal                                                              €  36,00.

 

Leden die geen machtiging hebben afgegeven: de betaling van de bijdrage voor het eerste halfjaar dient vóór 27 jan. 2023 plaats te vinden op rekeningnummer NL82 RABO 0144 2176 94 ten name van Seniorenvereniging Roggel.

Leden die wel een machtiging hebben afgegeven: de bijdrage wordt op 27 jan. 2023 automatisch afgeschreven van uw bankrekeningnummer.

 

Mocht er iets veranderen in uw deelname aan activiteiten, geef dat dan zo snel mogelijk door aan de contactpersoon en aan de penningmeester Frans Relouw, tel. 0475-493916.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Frans Relouw, penningmeester.

 

        nieuwsbrief november 2022                                                          

 Geachte Genodigden en Leden,                                                       

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze jaarlijkse Advent-/Kerstviering op dinsdag 13 december in BMV La Rochelle, Past. Hanraetsstraat 7A, 6088 EH Roggel.

Vriendelijk verzoek aan u allen: kom op tijd zodat we om 12.00 uur aan de gezamenlijke kerstkoffietafel kunnen beginnen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Inloop 11.30 uur.

12.00 uur Opening door dagvoorzitter.

Daarna gezamenlijke kerstkoffietafel verzorgd door Slagerij Brunen, Bakkerij Heerschap,

bestuursleden en vrijwilligers.

 

Om 13.30 uur begint de advent/kerstviering met een inleiding door Pastoor P. Lipsch.

Hij zal een toelichting geven op de viering en tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de

Voedselbank Leudal. Er zijn veel gezinnen en alleenstaanden in Roggel in nood en zij kunnen bij deze Voedselbank terecht voor levensmiddelen.

De viering wordt opgeluisterd door het Seniorenkoor o.l.v. mevrouw Veronica Peerboom. U kunt mee bidden en zingen. Na de viering wordt er koffie/thee geschonken maar u kunt ook gebruik maken van andere consumpties in La Rochelle. Die consumpties zijn dan voor uw eigen rekening. De kostprijs van deze consumpties is €2,30 per drankje. Gelieve bij voorkeur

met gepast geld te betalen. Omstreeks 16.15 u vindt sluiting plaats.                 

Opgave vóór 7 dec. door te bellen met een van de bestuursleden mevr. Peters, tel. 49 34 38 of mevr. G. Hendriks tel. 06 – 10 80 79 29. Wacht niet met opgave te doen maar bel meteen!

Voor deze viering wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Alleen als u zelf geen vervoer kunt regelen dient u dit bij telefonische opgave te melden.

Wij kijken dan wie uw vervoer kan uitvoeren.

Het bestuur wenst u allen een fijne advent/kerstviering toe. Denk aan uw medemens.

“Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan een mens helpen.”

KIENEN

Op maandag 5 december kan er weer gekiend worden in BMV La Rochelle, Past.Hanraetsstr.7A te Roggel. Tijdstip van 13.30 – 16.45 uur. U kunt kienen voor geldprijzen. Een gratis kopje koffie of thee wordt u aangeboden. Er zijn leuke consumptieve

prijzen in de loterij te winnen. 

WANDELING VOOR MANTELZORGERS VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Op vrijdag 16 dec. wordt er weer gewandeld. Start: Café Restaurant St. Servaas,

St. Servaasweg 46, 6083 AS NUNHEM van 10.30 u tot max. 11.30 u. Route afhankelijk van mogelijkheden van de deelnemers. Koffiedrinken rond 11.30 u tot 12.30 uur.

Kunt u geen vervoer regelen naar de startplaats bel dan mevr. M. van der Ven tel. 06-23957925 of Synthese tel. 745 138. Aanmelden is niet nodig. Mantelzorgers voor mensen met dementie kunnen op deze manier hun verhaal kwijt en ervaringen uitwisselen.                                                     

KAARTEN VOOR SENIOREN                                

Op 20 december kan er weer gekaart worden door senioren (dames en heren)

in de recreatieruimte van WTV Kloeasterhoaf, hoek Kruissingel/Kloosterstraat in Roggel.

Tijdstip 13.30 – 16.30 uur. Leuke prijzen te winnen in de loterij. Kleine bijdrage voor koffie/thee. Ook niet leden zijn van harte welkom!

 

BOWLEN Ontmoeten, spel en bewegen!

De Seniorenvereniging is voornemens om een aantal malen per jaar enkele uurtjes te bowlen op de Leistert. Dit gaan we doen in weken met een lage parkbezetting. De eerste keer is op woensdag 11 januari om 14.00 uur bij de Leistert. De eerste bowling is gratis. Consumpties zijn voor rekening van de deelnemers. Bij voldoende belangstelling zal deze bowling regelmatig worden georganiseerd. Voor inlichtingen en opgave, voor 7 januari bij Paul Schreurs 06-37736557 of pcschreurs@gmail.com. Ook niet leden zijn van harte welkom.

BILJARTEN – De Seniorenvereniging heeft de mogelijkheid om enkele biljarters, wekelijks, een paar uurtjes biljarten aan te bieden. Nadere informatie, Paul Schreurs 06 33736557 of pcschreurs@gmail.com

 

KLIK EN TIK LESSEN: Op vrijdag van 14.00-15.30 u in WTV Kloeasterhoaf.

Wilt u meedoen en ook Digid kunnen gebruiken op tablet of PC? Meldt u dan bij tel. 088 – 243 2030 of per mail e.meeuwissen@bibliocenter.nl

 

 

                                                                      

Aan alle leden van KBO Limburg

 

Samenwerking met o.a. KBO Brabant. KBO Limburg stapt per 1 januari 2023 uit de Unie KBO. Op woensdag 9 november 2022 is tijdens een extra Algemene Vergadering van KBO Limburg besloten het lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari a.s. te beëindigen. Tijdens de reguliere Algemene Vergadering op 14 juni jl. was al besloten het lidmaatschap van Unie KBO pro forma op te zeggen. Op beide vergaderingen bleek de overgrote meerderheid van de aanwezige afdelingen hier voorstander van te zijn. Dat betekent dat we vanaf 1 januari a.s. zelfstandig verder gaan.

 

Vanzelfsprekend is dit besluit niet zomaar genomen. Daar is heel wat aan vooraf gegaan.

Al 10 jaar discussieert Unie KBO en later KBO PCOB over de te volgen koers. Dat gaat regelmatig gepaard met hoogoplopende meningsverschillen. Een terugkerend onderwerp daarbij zijn de provinciale bonden. Daar is al heel lang discussie over. In 2019 hebben we dat uitgepraat en was het de bedoeling dat KBO Brabant weer aan zou sluiten. Een versterking van het geheel en een nieuwe start lagen in het verschiet. Beide zijn helaas niet gelukt. Sterker nog, het oude plan van het opheffen van de provinciale bonden ligt wederom op tafel. Als KBO Limburg willen wij die discussie niet opnieuw aangaan. Daar komt bij dat dit voor ons, een door de provincie Limburg erkende maatschappelijke organisatie, geen optie is. Alles bij elkaar heeft dit ervoor gezorgd dat de afdelingen nu hebben besloten tot het opzeggen van het lidmaatschap van Unie KBO. Dat betekent dat KBO Limburg samen met de aangesloten afdelingen zelfstandig verder gaat.

Zelfstandig, maar niet alleen! We gaan daarbij samenwerken met de KBO’s Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. De laatste drie stappen per 1 januari eveneens uit; KBO Brabant deed dat al 12 jaar geleden. Samen vertegenwoordigen we ruim 200.000 leden, twee keer zo zoveel als wat overblijft voor KBO PCOB. Daarmee kunnen we samen ook een vuist maken als het gaat om de landelijke belangenbehartiging. Die gaan we samen stevig oppakken. Daarnaast zijn we vanuit KBO Limburg vertegenwoordigd in de Raad van Ouderen, een rechtstreeks adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We gaan onze eigen koers varen. Laten zien dat we er zijn voor onze leden, dat we staan voor de belangen van alle senioren en dat we ertoe doen in de samenleving. Onze afdelingen zijn daarbij het boegbeeld van sociaal contact, lokale belangenbehartiging en omzien naar elkaar. Een beeld dat we hebben neergezet in de ledenwerfcampagne van het afgelopen jaar. Voor het eerst sinds jaren zien we daardoor een stijging van het ledenaantal. Dat hebben we samen bereikt, daar zijn we trots op en dat biedt perspectief voor de toekomst. Uiteraard gaan we ook komend jaar door met deze ledenwerfcampagne, samen met de afdelingen.

Artikel in Ledenmagazine KBO PCOB In het ledenmagazine KBO PCOB van oktober stond het artikel ‘We gaan niet bij de pakken neerzitten’. Daarin werd ingegaan op het uittreden van de vier provinciale bonden. Daarover was op dat moment door de Limburgse KBO-afdelingen nog geen besluit genomen. Naast deze onjuistheid, stonden in het artikel nog een aantal zaken die niet kloppen. B.v. over de ledenvoordelen. In deze brief zetten we daarom graag voor u op een rij hoe we daar mee verder gaan. Uiteraard hebben we naar KBO PCOB gereageerd op dit artikel. Helaas hebben we tot op heden geen reactie ontvangen.

Wat verandert er voor onze leden en wat niet? De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de overgang naar het nieuwe samenwerkingsverband voor onze leden soepel te laten verlopen. Nu er groen licht is van de afdelingen gaan we daar voortvarend mee verder, zodat we per 1 januari kunnen starten met onze nieuwe organisatie. We zetten graag op een rij wat dat voor u betekent.

Contributie en dienstverlening

 • De afdelingen blijven verantwoordelijk voor de hoogte van de contributie.
 • De afdracht aan KBO Limburg is voor 2023 vastgesteld op € 15,12 (was € 18,44 inclusief de afdracht aan Unie KBO).
 • Van die € 15,12 is € 8,37 bedoeld voor KBO Limburg en € 6,75 voor het voortzetten van activiteiten die nu door KBO PCOB worden gedaan, denk daarbij aan het magazine en de service en dienstverlening aan afdelingen en leden zoals de ledenadministratie, ouderenadvisering, ledenpasjes en informatie- adviespunt (helpdesk).

Magazine

 • Vanaf januari 2023 ontvangen onze leden 11x per jaar het magazine Ons Limburg dat we samen gaan maken met KBO Brabant, Gelderland en Overijssel.
 • Dit magazine heeft 56 pagina’s: 48 pagina’s algemene inhoud en 8 pagina’s Limburgse inhoud en verschijnt 11x per jaar.
 • Ledenmagazine KBO PCOB komt te vervallen, net als het kwartaalblad Senioren Limburg.

Ledenvoordeel

 • De meeste ledenvoordelen gaan gewoon door. Zo kunnen de Limburgse KBO leden in 2023 gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea met hetzelfde pakket als voor leden via KBO-PCOB.
 • Klanten van Energiebesteding blijven hun energiecontract behouden en kunnen later besluiten om het te verlengen bij Energiebesteding.
 • Leden kunnen gebruik blijven maken van de korting bij de rijbewijskeuring voor 75+.
 • De belastingservice blijft onder verantwoordelijkheid van KBO Limburg voortbestaan.
 • We zijn in onderhandeling met KBO Brabant om het brede pakket ledenvoordeel dat zij bieden ook voor onze leden beschikbaar te stellen.

Belangrijk is dat we elkaar blijven versterken, dat we als KBO Limburg onze zelfstandige positie behouden, inclusief de subsidie, steun en waardering van de Provincie Limburg. Een subsidie die in elk geval tot en met 2024 gegarandeerd is.

De naam KBO blijft vooralsnog gehandhaafd en dat geldt ook voor het logo. We blijven ons inzetten voor de samenwerking van alle seniorenorganisaties in Nederland, samen met de al genoemde andere vier provinciale KBO-bonden. We werken samen aan het opbouwen van een krachtige netwerkorganisatie. Uitgangspunt daarbij is dat we staan voor de belangen van alle senioren, maar het belang van onze leden niet uit het oog verliezen.

Heeft u vragen?  Stuur ze naar info@kbolimburg.nl of bel 0475 381740. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet, Marcel Ballas, voorzitter en Hans Hollanders, directeur.

UITNODIGING AAN ALLE INWONERS VAN ROGGEL

 

Beste mensen,

Dit jaar wordt onder de vlag van Open Club Roggel, waarbij ook de Seniorenvereniging is aangesloten, voor het eerst een nieuwjaarsborrel georganiseerd onder het motto:

Roggelse mensen ontmoeten elkaar in het nieuwe jaar!

De nieuwjaarsborrel vindt plaats op 1 januari 2023 van 14.00 tot 17.00 uur!

Uiteraard in het Huis van de Gemeenschap La Rochelle.

De muziek wordt verzorgd door bigband Xpero en andere Roggelse artiesten en er is een verrassingsoptreden.

De binnenkomst in La Rochelle is al direct heel bijzonder en uitnodigend. De nieuwjaarsgangers worden met een glaasje sekt ontvangen door de voorzitters van de aangesloten OCR-verenigingen/stichtingen. Zo kunnen wij ook uitstralen waar wij als OCR samen voor staan: een leefbaar Roggel!

Vraag aan jullie: bezoek zoveel mogelijk deze nieuwjaarsborrel en maak er reclame voor!

Tijdens de nieuwjaarsborrel kunnen we elkaar het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar en 2023 beginnen met een gezellig samenzijn in een nieuwe ambiance, zodat er in Roggel hopelijk weer een nieuwe traditie geboren is….

Aan de vrijwilligers (ook bestuursleden) de vraag: willen jullie samen meedoen om de mensen te ontvangen? Graag opgave van de vrijwilligers z.s.m.  bij het secretariaat tel. 0475 – 493438.

Met vriendelijke groet,

Namens Seniorenvereniging Roggel

Judith Peters-Geelen, secr.

nieuwsbrief oktober 2022 

OPBRENGST RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE

Dankzij de stemmen van veel leden hebben we een mooie opbrengst van € 493,77 mogen ontvangen. Dank aan allen die op deze wijze ons ondersteund hebben!

WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID

Recent werd een van de leden geconfronteerd met een erg vervelende zaak. Via telefonisch contact werd gevraagd om haar bankpas af te geven aan een medewerkster van de RABO. Het betreffende lid kreeg toen huisbezoek en de zgn. medewerkster van de RABO ging meteen met de bankpas van mevrouw pinnen! met grote schade tot gevolg.

Beste leden, trap er niet in! De bank zal u nooit vragen een bankpas mee te geven. Geef ook geen gegevens telefonisch door! Heeft u vragen neem dan meteen contact op met de RABO tel. 088-722 66 00. Vertrouwt u het niet, bel dan meteen de politie 112. Wacht niet om te bellen, maar bel meteen, want de dief van uw bankpas is sneller dan u denkt.

 

“HET WAAS WEER GEZELLIG” Dinsdagmiddag 18 oktober werd de Dag voor de ouderen gevierd in La Rochelle. Een goede opkomst en een programma dat de aanwezigen zeer konden waarderen. Na een welkomstwoord kreeg Jac Peulen het woord die, aan de hand van 10 jaar ervaring, het gehoor wist te boeien over de functie en doel van ouderenadviseur. Jac benadrukte dat ouderen binnen onze gemeenschap op een gemakkelijke manier contact moeten kunnen leggen met een vertrouwd iemand, zowel voor een hulpvraag alsook voor een luisterend oor. Het is belangrijk dat ouderen die eerste stap durven te zetten, zonder zich bezwaard te voelen.

Omdat Jac stopt met zijn werkzaamheden werd hem, door KBO-regiovoorzitter Jan Brouns, de KBO speld met oorkonde overhandigd. Jac werd geprezen voor zijn inzet en betrokkenheid. Tevens werd kennis gemaakt met zijn opvolger en dorpsgenoot Jeanine Sonnemans, die met veel enthousiasme sprak over haar keuze om deze mooie taak van ouderenadviseur, samen met Mieke Claessen-Geelen, op zich te nemen.

Het programma van de middag werd op een komische manier voortgezet met zang en sketches van de Fuchsia’s. Zij wisten de gasten op een prima manier te betrekken in hun voorstelling.

Met een loterij tijdens de pauze kon de dag niet meer stuk. De voorzitter van de Seniorenvereniging memoreerde dat “er zijn voor elkaar” maakt dat wij ons allen welkom en veilig blijven voelen in ons mooie Roggel. Heeft u deze middag gemist? Al onze leden ontvangen binnenkort een flyer waarop de werkzaamheden van de ouderenadviseurs worden belicht. Maak hier ook gebruik van en als u twijfelt bel dan met een van de telefoonnummers die op de flyer staan. Onze ouderenadviseurs helpen u graag en zijn deskundig!

KIENEN: op maandag 7 november en maandag 5 dec. vindt weer een kienmiddag plaats in La Rochelle. Aanvang 13.30 u. Leuke geldprijzen en bruikbare levensmiddelen in de loterij. Het kopje koffie of thee met koekje is nog steeds gratis! Maak er samen met vriend of vriendin een gezellige middag van.

WANDELEN VOOR MANTELZORGERS VAN MENSEN MET DEMENTIE

Eens per maand wordt er in het Leudal gewandeld. Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen op deze manier hun verhaal kwijt en ervaringen uitwisselen. Op de volgende dagen:

Vrijdag 28 okt. vanaf Restaurant St. Elisabeths hof, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen

Woensdag 23 nov. vanaf Café Goeden Dennenoord, Op de Bos 6, 6088 NA Roggel.

De route is afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers. Koffiedrinken: rond 11.30 tot 12.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Mocht u problemen hebben met het naar de startplaats toe komen of vragen hebben over de toegankelijkheid van een route neem dan contact op met mevr. Maria v.d. Ven tel.06-23957925 of met Synthese via tel. 0475-745138.

COMPUTEREN LASTIG? Er zijn plaatsen vrij voor de gratis cursus Klik & Tik in Roggel op vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur in WTV Kloeasterhoaf, Kruissingel 2. Want internet is heel belangrijk in het dagelijks leven. Informatie van de overheid, Digid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, tweedehands koopjes, dat gaat allemaal via internet.

Met de cursus Klik & Tik leer je typen, e-mailen en internetten. Je krijgt stap voor stap uitleg hoe de pc en internet werkt. Je leert hoe je formulieren invult en websites leest. Je werkt in je eigen tempo en krijgt begeleiding. Klik & Tik is bedoeld voor mensen die geen of weinig ervaring hebben met de computer. Voor meer informatie en om aan te melden kun je contact opnemen met Els Meeuwissen van Bibliocenter, telefoon 088-2432000.

GRATIS ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS

Op de Dag van de Mantelzorger 10 NOV. worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. In Leudal vinden dan twee activiteiten plaats: een wandeling door het Leudal (START 09.15 bij St. Elisabeths hof, Roggelseweg 56 Haelen met koffie, thee en vlaai), 10.30u wandeling onder begeleiding van een gids, 12.00u gezamenlijke lunch, 13.00u afsluiting.

Zin in een gezellige en ontspannen avond? Om elkaar te ervaringen uit te wisselen. Kom op donderdag 10 nov. naar La Rochelle. Aanvang: 19.30 u. Afsluiting om 21.30 u. De avond wordt muzikaal aangekleed door het koor “Om te Zumpe”. Aanmelden wel vereist per mail: mantelzorgleudal@synthese.nl of telefonisch 06-12123330. 

Mantelzorgers kunnen kiezen voor 1 gratis activiteit.

 

KAARTEN

Nu de herfst weer is aangebroken komen er kaarten op tafel in WTV Kloeasterhoaf op dinsdag 29 november en 20 dec. Aanvang 13.30 uur. Ook hier kunt u weer deelnemen aan een loterij met mooie prijzen. En u kunt genieten van een kopje koffie of thee met koekje. Voor diegenen die graag rummikub spelen kan dat ook. Ook niet-leden senioren zijn welkom!

ADVENT/KERSTVIERING: NOTEERT U 13 DEC. REEDS OP UW KALENDER!

GEMEENTEMAGAZINE EN INFORMATIEGIDS ZORG EN LEEFBAARHEID

Bij de balie van het Gemeentehuis Leudal in Heythuysen is de gids en het gemeentemagazine gratis verkrijgbaar. U vindt er veel nuttige adressen in van alle zorginstanties in Leudal en ook informatie over de gemeentelijke taken.

KLUSBUS Gezinnen met een netto-inkomen tot maximaal 1.893 euro kunnen gebruik maken van de Klus bus. De Klus bus wordt bemenst door medewerkers van het Mens Ontwikkel-Bedrijf en komt op aanvraag naar inwoners thuis om kleine energiebesparende maatregelen (zoals radiatorfolie, Ledlampen, tochtstrip, e.d.) aan te brengen. Hiermee bespaart een huishouden direct op energieverbruik. Bel met 0475-85 90 00 of ga naar www.leudal.nl/klusbus om gebruik te maken van de Klus bus.

 ENERGIETOESLAG – Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag krijgen. Deze toeslag bedraagt maximaal € 1.300,-. Op de pagina www.leudal.nl/eenmalige-energietoeslag-2022 staat hoe de aanvraag hiervoor ingediend kan worden en de voorwaarden die gelden om hiervoor in aanmerking te komen. Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van de aanvraag kunnen telefonisch contact opnemen met gemeente Leudal via 0475- 85 90 00.

Op vrijdag 4 november a.s. start KBO Limburg weer met een cursus Ouderenadvisering in de Baexheimerhof in Baexem. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Het is een gedegen opleiding van in totaal zes bijeenkomsten. Dit jaar op 4, 11, 18 en 25 november en 2 december (steeds van 10.00 u tot 15.00 u, inclusief lunch). De datum voor de afsluitende bijeenkomst, waarin de certificaten worden uitgereikt, wordt in overleg vastgesteld. Tijdens de cursus komen alle relevante thema’s aan de orde:

 • Positieve gezondheid
 • Het sociale stelsel (waaronder de WMO)
 • Materiële zekerheid (bijvoorbeeld: hoe omgaan met armoede)
 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid (zoals dementie)
 • Sociale relaties en eenzaamheid
 • Arbeid en activiteiten,
 • Waarden en Inspiratie, waaronder: zingeving

En vooral: communicatie. Hoe voer je gesprekken? Hoe motiveer je mensen?

De ouderenadviseur van KBO Limburg is, zo blijkt steeds opnieuw, van groot belang voor onze leden, maar ook voor niet-leden. Het kan voor hen zelfs een reden zijn om lid te worden van de KBO. Niet zo gek als je weet wat een ouderenadviseur allemaal voor mensen kan betekenen. Bijvoorbeeld in situaties, waar je niet goed raad mee weet. Als er zorg nodig is, als er vragen zijn op financieel gebied, als er aanpassingen in huis nodig zijn of als er behoefte is aan sociaal contact. Met dit soort situaties weten onze ouderenadviseurs wel raad. Ze beantwoorden vragen, geven advies en zo nodig gaan ze samen op zoek naar oplossingen. De woon- en leefsituatie van de vrager is daarbij altijd het vertrekpunt.

De ouderenadviseur weet wat er binnen de gemeente speelt, denk aan de WMO en de voorzieningen die er allemaal zijn. Hij of zij kan als informeel cliëntondersteuner ook prima helpen bij het keukentafelgesprek.

Binnen de afdeling zijn er vast leden te vinden die ouderenadviseur willen worden en deze interessante opleiding willen volgen. Leden die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met een van de docenten: Guus van Egdom, telefoonnummer: 06 – 5149 3111.

Dat moet wel op korte termijn want de cursus start over drie weken!!

                                                                                                   NIEUWSBRIEF 8 – sept 2022

Beste leden,

 ZESTIG JAAR SENIORENVERENIGING ROGGEL

Op 13 december 2021 bestond de Seniorenvereniging Roggel 60 jaar. Door de coronapandemie werd deze feestelijke gebeurtenis uitgesteld tot 20 september 2022. Na een welkomstwoord door voorzitter Tjeu Van de Laar startte een mooi programma in La Rochelle, voorafgegaan met een diner voor circa 120 personen, uitmuntend verzorgd door Hans en Marleen Custers-Vullers, en hun team, van Café Sjrake. Diverse sprekers spraken met lof over de activiteiten van de Seniorenvereniging, waaronder wethouder de heer Van Helden en mevrouw Judith Peters-Geelen die, via een compacte samenvatting, zestig jaar Seniorenvereniging wist te overbruggen. Tevens werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om mevr. Henriëtte van Roy te vereren met de KBO speld, en een mooie bos bloemen, voor haar grote betrokkenheid en vele verdiensten voor de gemeenschap Roggel, en in bijzonder haar aandacht voor de senioren. Het Smartlappenkoor Huür Ŏs uit Grubbenvorst zorgde voor de muzikale omlijsting en via een groot scherm werden foto’s getoond van weleer, een feest van herkenning voor menige aanwezige.

De Seniorenvereniging Roggel richt zich op het welzijn en welbevinden van ouderen, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers, ondersteuners, bestuurders, overheid en instellingen voor zorg en welzijn. De zorg voor welzijn en welbevinden zal niet minder worden. Maar wellicht wel anders door behoeften, noden en nieuwe ontwikkelingen. Elk individu heeft immers recht op aandacht, welbevinden, ontwikkeling en een eigen identiteit. En daarmee ook de plicht om dat ook een ander te gunnen. Verbindende factoren binnen een gemeenschap kunnen daarbij helpen. De Seniorenvereniging is een verbindende factor die vanuit de aandacht voor de medemens, de vraag vanuit de gemeenschap, actief en betrokken is. Dergelijke verenigingen mogen gekoesterd worden door inwoners, instellingen en overheid. Het is, gezien het toenemend aantal ouderen, van belang dat de Seniorenvereniging Roggel in de toekomst, in welke vorm dan ook, die rol blijft vervullen en het welzijn en welbevinden van onze medemensen blijft behartigen. Daarvoor zullen wij samen krachtig in moeten zetten op het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. Met een glimlach kijken wij terug op het verleden, genieten wij van het heden en bouwen wij samen, met vertrouwen, aan onze toekomst binnen onze gemeenschap. Want wij doen ertoe. De vele reacties van de gasten, na afloop van deze jubileumviering, waren zeer positief. Een feest van samenzijn, aandacht en genieten. Wilt u een bijdrage leveren als vrijwilliger of bestuurslid of weet u iemand die lid wil worden? Meldt dan aan bij het secretariaat van de Seniorenvereniging Roggel, tel. 0475 – 49 34 38; email jpetersgeelen@home.nl

 

 

NIEUWE WEBSITE

Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuwe website?

Op onze website www.kboroggel.nl kunt u lezen wat onze visie is maar ook de activiteiten, foto’s en nieuwtjes vindt u onder de knop menukeuze.

 

KIENEN

Op maandag 3 okt. wordt weer een kien middag georganiseerd. Leuke prijzen en een gratis kopje koffie/thee worden verzorgd. Aanvang om 13.30 u in BMV La Rochelle. Neem gerust een vriend of vriendin mee en geniet samen van deze gezellige middag. De daaropvolgende kienmiddagen zijn gepland op
7 november en 5 december.

 

YOGA

Zoals veel mensen in Roggel weten geef ik yoga aan de senioren, die lid zijn van de Seniorenvereniging. Nu zijn er nog enkele plaatsen vrij en ik dacht: Ik ga eens een oproep doen en wat uitleg geven.

Wat houdt deze yoga in? Als eerste is het gewone Hatha-yoga. Niet alleen voor ouderen. En iedereen doet de oefeningen voor zover het in zijn of haar mogelijkheden ligt. Dit is niet aan leeftijd gebonden, voor jong en oud is het geschikt.

Het is ook niet zweverig, zoals vaak gedacht wordt. Maar 45 – 50 minuten oefeningen doen, zowel staand, zittend en liggend. Daarna ± 10 minuten ontspanningsoefeningen.

Waar is het goed voor? Voor het hele lichaam, onder andere tegen rugklachten, schouderklachten, spierklachten, nekklachten enz. En het geeft het lichaam ook rust. Maar het is vooral goed voor je lenigheid en om je spieren soepel te houden. Dit is voor al wat oudere mensen heel belangrijk. Zodat je zo lang mogelijk kunt blijven lopen, fietsen en autorijden.

Vanaf 50 jaar kun je al meedoen. Iedereen kan 2 gratis proeflessen volgen, ook al ben je nog geen lid van de seniorenvereniging. Kom eens meedoen! Op donderdagmorgen is er om 9 uur de eerste les, en om 10.15 uur de tweede les in La Rochelle. Aanwezig zijn graag 10 minuten van tevoren.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je me rustig bellen: 0475-493916 Hanny Relouw.

 

MANTELZORGERS EN WAARDERING

Wat is mantelzorg? Een mantelzorger is iemand die langdurig en intensief zorg biedt aan een partner, kind, familielid, buur of vriend. De normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden elkaar geven valt hier niet onder. Een richtlijn is dat een mantelzorger gedurende ongeveer 3 maanden per jaar minstens 8 uur per week zorg verleent aan een naaste. Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Leudal via telefoonnummer (0475) 85 90 00 of via een e-mail naar info@leudal.nl.

 

Het verschil maken

Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste? Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft. Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Zij maken het mogelijk dat iemand die langdurig ziek is of een beperking heeft zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Dat doet de mantelzorger allemaal.
Gemeente Leudal vindt het belangrijk dat deze inzet wordt gewaardeerd, omdat deze vorm van zorg niet vanzelfsprekend is, maar in het dagelijkse leven wel het verschil maakt. Informele zorg wordt in de toekomst steeds belangrijker,’ zegt wethouder Huub van Helden. In Leudal zijn meer dan 10.000 mantelzorgers actief die zich structureel voor een ander inzetten, waarvan er ca. 1000 zwaarbelast zijn.

 

Mantelzorgcompliment

Eén van de manieren waarop de gemeente waardering toont, is door het aanbieden van een mantelzorgcompliment. Dit is een symbolisch bedrag van €50,- dat de gemeente beschikbaar stelt voor inwoners die mantelzorg ontvangen. Het compliment kan worden aangevraagd door of namens iemand die zorg ontvangt. Degene die zorg ontvangt moet in de gemeente Leudal wonen. Let op: per zorgvrager kan maar één mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Hoe kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen? U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het formulier in te vullen op de website: https://mantelzorgleudal.nl/mantelzorgcompliment Wanneer wordt het mantelzorgcompliment uitbetaald? Het mantelzorgcompliment wordt uiterlijk in de maand december uitbetaald, op de bankrekening van degene die zorg ontvangt. Deze kan zelf bepalen op welke wijze de €50,- besteed wordt om de mantelzorger(s) te bedanken.

 

Mantelzorgattentie

Daarnaast kent de gemeente Leudal de mantelzorgattentie. Dat is een presentje dat iedereen voor een mantelzorger kan aanvragen. De attentie is een onderdeel van de Dag van de Mantelzorg en wordt met een persoonlijke boodschap rond 10 november bij de mantelzorger thuisbezorgd. Degene die zorg ontvangt, dient in de gemeente Leudal te wonen. Een mantelzorger hoeft dat niet.

Gratis activiteit

Op de Dag van de Mantelzorger 10 NOV. worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. In Leudal vinden dan twee activiteiten plaats:

– Een wandeling door het Leudal (START 09.15 bij St. Elisabeths hof, Roggelseweg 56 Haelen met koffie, thee en vlaai), 10.30u wandeling onder begeleiding van een gids, 12.00u gezamenlijke lunch, 13.00u afsluiting.

– Avond voor de mantelzorger (19.00 – 22.00u bij La Rochelle in Roggel) om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 19.00u inloop, 19.30u start programma, 22.00u afsluiting De avond staat in het teken van ontmoeten en ervaringen delen en zal op een ludieke wijze worden opgefleurd.

Locatie: La Rochelle Pastoor Hanraetsstraat 7 Roggel.  Mantelzorgers kunnen gratis deelnemen aan één activiteit naar keuze.

Aanmelden voor de activiteit en het aanvragen van het mantelzorgcompliment en de mantelzorgattentie kunnen van 1 september t/m 30 september 2022 digitaal: www.mantelzorgleudal.nl

Hulp bij het aanmelden nodig? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0475-85 9000.

dan wordt telefonisch samen met u het formulier ingevuld. Let op: zorg ervoor dat u de adresgegevens van de mantelzorger en uw persoonlijke boodschap bij de hand heeft.

 

BEIJLSHOF LANDART Manifestatie

Van 15 t/m. 30 oktober organiseert de St. Kunst en Cultuur deze manifestatie op Beijlshof 1, 6093 PK Heythuysen. Op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur. Geen entree.

Parkeren bij Frank Coolen machines, Biesstraat 59, Heythuysen.

Leerlingen van basisschool de Zjwiek uit Roggel hebben fantasiedieren gemaakt en in het landschap geplaatst. 20 kunstenaars werken in en met behulp van de natuur. U kunt langs de kunstwerken wandelen.

In de schuren van Beijlshof vindt een expositie plaats over de geschiedenis van Beijlshof.

Zeer de moeite waard voor een bezoek!

 

VIERING DAG VOOR DE OUDEREN

Op dinsdag 18 okt. worden senioren verrast met een feestelijke viering in La Rochelle.

Aanvang 13.30 uur met opening door voorzitter M. v.d. Laar.

Vervolgens zal de heer Jac. Peulen (ouderenadviseur) aan de hand van een beeldpresentatie de werkzaamheden van een ouderenadviseur toelichten. In deze tijd kunnen ouderenadviseurs en de belastingadviseur veel voor u betekenen. Het loont de moeite om hiervan kennis te nemen omdat zorg- en energiekosten de pan uit rijzen en veel ouderen moeite hebben om met hun inkomen de eindjes aan elkaar

te knopen. We verwachten een grote opkomst voor deze waardevolle middag!

In de pauze die daarop volgt hebben we nog een verrassing.

Er is koffie/thee met vlaai geserveerd door onze vrijwilligers. De koffie/thee en vlaai zijn gratis.

Ook kunt u deelnemen aan een loterij met leuke prijzen. Met artistieke muzikale noten tussendoor komt de afsluiting van deze middag om ca. 16.15 uur in zicht.

 

LET OP:

Opgave voor 10 okt. door het invullen en aanleveren van onderstaande strook bij mevr. G. Hendriks-Smeets (tel.0475-492859) Leden die slecht ter been zijn kunnen haar bellen.

Naam:                                                                        tel.nr.

Adres:

 

Neemt deel met/zonder echtgenoot/partner*

Kan zelf vervoer regelen – ja/nee*                Rolstoelvervoer noodzakelijk – ja/nee*     Rollatorvervoer noodzakelijk – ja/nee*      *doorhalen wat niet van toepassing is

 

ACTIVITEIT VOOR VRIJWILLIGERS, CONTACTPERSONEN EN BESTUUR

Op dinsdag 25 okt. hebben we een leuke activiteit in petto voor jullie. Een persoonlijke uitnodiging volgt

z.s.m. Noteer alvast deze datum in je agenda!

 

SENIORENSERVICE RABOBANK

De samenvoeging van de Rabobanken Peel Maas en Leudal heeft geleid tot samenwerking met RABO Roermond. We ontvingen diverse negatieve telefoontjes over de bereikbaarheid van de diensten voor senioren. Reden waarom wij de RABO om advies hebben gevraagd waaruit de volgende oplossing kwam:

 

“Soms lukt het alleen niet om je bankzaken zelf te regelen of om daarvoor naar een RABO-kantoor te komen. Om je goed te helpen en daarmee je zelfredzaamheid te vergroten heeft de RABO de Mobiele Bankservice in gebruik genomen. Heeft u advies of hulp nodig bijvoorbeeld bij het regelen van een volmacht, het wijzigen van een betaalpakket of uitleg over het online regelen van je bankzaken? Dit kan bij je thuis gebeuren als jezelf niet meer in staat bent naar een RABO-bank te reizen. Het is niet mogelijk om contant geld op te nemen of te storten bij zo’n huisbezoek.

De Mobiele Bankservice is voor klanten die (tijdelijk) minder mobiel zijn door ziekte, ongeval, senioriteit of een lichamelijke beperking.  U dient dan een afspraak te maken via tel.nr. 088-722 66 00 en vragen u te verbinden met de mobiele bankservice. Een medewerker van de Bank zal dan een afspraak maken met u voor een huisbezoek. Voor diegenen die beschikken over internet: u kunt een mail sturen naar

e-mailadres bedrijven.pml@rabobank.nl met het verzoek om contact op te nemen voor het maken van een afspraak met de mobiele bankservice.

KAARTEN IN DE HERST EN WINTER

Op 29 november en 20 december hebben we de recreatieruimte in Kloeasterhoaf ter beschikking voor de kaart- en rummikubmiddagen. Aanvang 13.30 uur.

ADVENT/KERSTVIERING

Noteert u nu reeds: 13 december 2022 op uw kalender. Nadere info volgt.