WAAROM EEN KBO LIDMAATSCHAP?

Je wilt vitaal, gezond ouder worden en zoekt gezelschap van leeftijdsgenoten? Je wilt deelnemen aan activiteiten? Je wilt genieten van cultuur en kunst? Je wilt uitstapjes maken en samen op stap gaan? Je wilt goed geïnformeerd worden over actuele onderwerpen? Je zoekt hulp?

KBO Roggel biedt je:

Zang, gymnastiek, yoga, koersbal, fietsen, wandelen.
Ontmoetingsbijeenkomsten, uitstapjes en culturele bijeenkomsten.
Lezingen over actuele thema’s.
10x per jaar het gratis ledenblad thuisbezorgd.
Gratis hulp van een KBO-ouderenadviseur voor aanvragen van huishoudelijke hulp, huur- en zorgtoeslag, vervoer, tafeltje-dek-je, opname in verzorgingshuis.
Hulp bij je belastingaangifte door KBO belastingdeskundige.
Ziekenbezoekdienst. Attentie bij een verjaardag voor leden van 85 en ouder.
Korting op rijbewijskeuring.

De KBO is samen met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) de grootste seniorenvereniging in Nederland en behartigt je belangen landelijk én collectief waardoor
we samen sterk zijn. Door je lidmaatschap van KBO Roggel heb je de volgende voordelen:

Servicetelefoon voor wonen, zorg welzijn en gezondheid.
Pensioen- en juristentelefoon.
Tablet coaching.

WAT WILLEN WIJ NOG MEER?

Het aantal senioren groeit de komende jaren sterk. Over 10 jaar is 25 % van de bevolking ouder dan 65. Wij willen heel graag, als seniorenvereniging, er aan bijdragen de leefbaarheid van de senioren in ons dorp (leef klein aardig dörpke) in stand te houden. Verder willen we omzien naar elkaar, elkaar stimuleren en zo vereenzaming tegengaan. Samen met U willen wij de komende tijd gaan kijken welke activiteiten we kunnen organiseren voor jonge senioren.
In september zijn we gestart met een wandelgroep voor mensen die wekelijks graag een paar uur willen wandelen. Graag zien we nieuwe leden tegemoet. Ook hebben we een groep “sport en bewegen voor senioren” op het voetbalveld opgestart. Vanaf september gaan we (onder begeleiding van een instructeur) op een sportieve en verantwoorde wijze sportief aan de slag.
Verder denken we bijvoorbeeld aan: darten, beugelen, biljarten, koken, bridgen, digitale vaardigheid, bloemschikken, knutselen, cultuur of een excursiegroepje. AIs je activiteit er niet bij staat en je denkt dat ze in bovenstaand rijtje zou passen dan willen we graag met jou kijken of de activiteit haalbaar is.

Spreuk

Aan hard werken is nog nooit iemand dood gegaan, maar waarom zou je het risico nemen?