WAAROM EEN KBO LIDMAATSCHAP?
Je wilt vitaal, gezond ouder worden en zoekt gezelschap van leeftijdsgenoten? Je wilt deelnemen aan activiteiten? Je wilt genieten van cultuur en kunst? Je wilt uitstapjes maken en samen op stap gaan? Je wilt goed geïnformeerd worden over actuele onderwerpen? Je zoekt hulp?

KBO Roggel biedt je:

Zang, gymnastiek, yoga, koersbal, fietsen, wandelen.
Ontmoetingsbijeenkomsten, uitstapjes en culturele bijeenkomsten.
Lezingen over actuele thema’s.
10x per jaar het gratis ledenblad thuisbezorgd.
Gratis hulp van een KBO-ouderenadviseur voor aanvragen van huishoudelijke hulp, huur- en zorgtoeslag, vervoer, tafeltje-dek-je, opname in verzorgingshuis.
Hulp bij je belastingaangifte door KBO belastingdeskundige.
Ziekenbezoekdienst. Attentie bij een kroonverjaardag voor 85+.
Korting op rijbewijskeuring.

De KBO is samen met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) de grootste seniorenvereniging in Nederland en behartigt je belangen landelijk én collectief waardoor
we samen sterk zijn. Door je lidmaatschap van KBO Roggel heb je de volgende voordelen:

Servicetelefoon voor wonen, zorg welzijn en gezondheid.
Pensioen- en juristentelefoon.
Tablet coaching.