OUDERENADVISEURS HELPEN U GRAAG

Soms zijn er bij het ouder worden situaties, waar je niet goed raad mee weet, bv. bij hulpvragen op het gebied van zorg, huishoudelijke hulp, welzijn, veiligheid en vervoer.
De Ouderenadviseurs staan voor u klaar met raad en daad, ook wanneer het gaat over financiële zaken zoals o.a. belasting- aangifte. Zij beantwoorden vragen, geven advies en gaan zo nodig samen met u op zoek naar oplossingen.
De Ouderenadviseurs hebben een degelijke opleiding gehad via de KBO om hun werk te kunnen doen.
Een gesprek met een Ouderenadviseur is laagdrempelig en er is voldoende tijd om een uitgebreid gesprek te voeren met u. Ouderenadviseurs zijn deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk.
Zij werken zelfstandig als vrijwilliger en kunnen altijd terugvallen op professionele ondersteuning.
Ouderenadviseurs weten bovendien wat er binnen de Gemeente speelt. Denk bv. aan de WMO en de voorzieningen die er allemaal zijn.
Indien er voor U een situatie aan de orde is waar u hulp en advies nodig hebt, twijfel dan niet en neem contact op met de Ouderenadviseur:

Mieke Claessen-Geelen, Ouderenadviseur, tel. 0475-492878

Janine Sonnemans, Ouderenadviseur, tel. 06-47121654

Jos Hebben, Ouderenadviseur, tel 06-20 32 90 57

Ook kunt u een beroep doen op onze belastinginvuller, de heer
Jos Hebben. Hij kan u helpen met het invullen van de belastingformulieren, maar ook samen met u nagaan of u recht hebt op zorgtoeslag of huurtoeslag.

Jos Hebben, Belastinginvuller, tel. 06-20 32 90 57