Actueel nieuw

Actueel nieuws oktober 2022

KOESTER DE WARMTE VAN ONZE GEMEENSCHAP

Aandacht voor het grotere geheel en tevreden zijn in bescheidenheid. Respect voor het leven en waarderen wat wel nog kan. De laatste jaren worden wij geconfronteerd met situaties die ons doen beseffen dat wij niet alles in eigen hand hebben. Oorlog en hongersnood volgen op pandemie, economische crisis, klimaatverandering en milieuvervuiling. Mensen moeten huis en haard verlaten en gebroken gezinnen zijn op de vlucht voor een agressor. Ziekte en sterven naast geboorte en gezondheid. Tegenstellingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat kunnen wij niet altijd voorkomen en beïnvloeden, maar wel de manier waarop wij er met elkaar mee omgaan. Het begint kleinschalig in onze eigen directe omgeving. Elkaar gedag zeggen met een vriendelijke lach en omzien naar elkaar. In onze gemeenschap kunnen wij zoveel meer voor elkaar betekenen. Dat doen wij samen, naast de inzet van de vele mantelzorgers, vrijwillige ondersteuners en beroepskrachten, die belangeloos er zijn voor anderen. Een leefbaar dorp dat toegankelijk is en blijft voor alle inwoners. Een dorp dat voorziet in eerste levensbehoeften en ontmoetingsplekken. Een dorp dat eenieder omarmd en geen verschil maakt in jong en oud, cultuur en geloof. Dat kost niets, maar is wel kostbaar. In 2022 hebben wij ervaren dat samenwerken loont. Besturen en leden van verenigingen en stichtingen gingen met elkaar, en de gemeente Leudal, in gesprek over behoud van ons gemeenschapshuis La Rochelle. Met zes verenigingen, op het gebied van welzijn en zorg, werd gesproken over een betere afstemming van activiteiten zodat onze inwoners daarvan meer kunnen profiteren. Extra aandacht werd geschonken aan beginnende dementie en de rol van de mantelzorger. Men wist elkaar te vinden op verschillend vlak voor het behoud van een leefbaar centrum. Men is zich meer bewust van het belang van burgerparticipatie. Omzien naar elkaar is immers ook omzien naar jezelf. De Seniorenvereniging Roggel wil, als vereniging voor de gemeenschap, naast de vele activiteiten voor haar leden, ook een actieve bijdrage blijven leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en ontmoetingsruimte voor alle inwoners. Wij doen er samen toe!

Mede namens het bestuur en de vrijwilligers van de Seniorenvereniging Roggel wens ik eenieder een goed, en bovenal gezond, 2023.

Tjeu Van de Laar, Voorzitter.

Geachte Genodigden en Leden,                                                       

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze jaarlijkse Advent-/Kerstviering op dinsdag 13 december in BMV La Rochelle, Past. Hanraetsstraat 7A, 6088 EH Roggel.

Vriendelijk verzoek aan u allen: kom op tijd zodat we om 12.00 uur aan de gezamenlijke kerstkoffietafel kunnen beginnen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Inloop 11.30 uur.

12.00 uur Opening door dagvoorzitter.

Daarna gezamenlijke kerstkoffietafel verzorgd door Slagerij Brunen, Bakkerij Heerschap,

bestuursleden en vrijwilligers.

 

Om 13.30 uur begint de advent/kerstviering met een inleiding door Pastoor P. Lipsch.

Hij zal een toelichting geven op de viering en tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de

Voedselbank Leudal. Er zijn veel gezinnen en alleenstaanden in Roggel in nood en zij kunnen bij deze Voedselbank terecht voor levensmiddelen.

De viering wordt opgeluisterd door het Seniorenkoor o.l.v. mevrouw Veronica Peerboom. U kunt mee bidden en zingen. Na de viering wordt er koffie/thee geschonken maar u kunt ook gebruik maken van andere consumpties in La Rochelle. Die consumpties zijn dan voor uw eigen rekening. De kostprijs van deze consumpties is €2,30 per drankje. Gelieve bij voorkeur

met gepast geld te betalen. Omstreeks 16.15 u vindt sluiting plaats.                 

Opgave vóór 7 dec. door te bellen met een van de bestuursleden mevr. Peters, tel. 49 34 38 of mevr. G. Hendriks tel. 06 – 10 80 79 29. Wacht niet met opgave te doen maar bel meteen!

Voor deze viering wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Alleen als u zelf geen vervoer kunt regelen dient u dit bij telefonische opgave te melden.

Wij kijken dan wie uw vervoer kan uitvoeren.

Het bestuur wenst u allen een fijne advent/kerstviering toe. Denk aan uw medemens.

“Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan een mens helpen.”

 

OPBRENGST RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE

Dankzij de stemmen van veel leden hebben we een mooie opbrengst van € 493,77 mogen ontvangen. Dank aan allen die op deze wijze ons ondersteund hebben!

WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID

Recent werd een van de leden geconfronteerd met een erg vervelende zaak. Via telefonisch contact werd gevraagd om haar bankpas af te geven aan een medewerkster van de RABO. Het betreffende lid kreeg toen huisbezoek en de zgn. medewerkster van de RABO ging meteen met de bankpas van mevrouw pinnen! met grote schade tot gevolg.

Beste leden, trap er niet in! De bank zal u nooit vragen een bankpas mee te geven. Geef ook geen gegevens telefonisch door! Heeft u vragen neem dan meteen contact op met de RABO tel. 088-722 66 00. Vertrouwt u het niet, bel dan meteen de politie 112. Wacht niet om te bellen, maar bel meteen, want de dief van uw bankpas is sneller dan u denkt.

“HET WAAS WEER GEZELLIG” Dinsdagmiddag 18 oktober werd de Dag voor de ouderen gevierd in La Rochelle. Een goede opkomst en een programma dat de aanwezigen zeer konden waarderen. Na een welkomstwoord kreeg Jac Peulen het woord die, aan de hand van 10 jaar ervaring, het gehoor wist te boeien over de functie en doel van ouderenadviseur. Jac benadrukte dat ouderen binnen onze gemeenschap op een gemakkelijke manier contact moeten kunnen leggen met een vertrouwd iemand, zowel voor een hulpvraag alsook voor een luisterend oor. Het is belangrijk dat ouderen die eerste stap durven te zetten, zonder zich bezwaard te voelen.