RCOAK

RCOAK ONDERSTEUNT ‘SAMEN VOOR ELKAAR IN ROGGEL’
De vijf samenwerkende verenigingen in Roggel hebben besloten om de kwartaalkalender met de
gezamenlijke activiteiten ook in 2024 te continueren. Met het afstemmen van de activiteiten en een
duidelijk ‘papieren’ overzicht willen wij onze leden een extra service bieden.
Voor financiële ondersteuning hebben wij een subsidieverzoek ingediend bij het RCOAK. Wij zijn
verheugd dat de gevraagde subsidie van 1000 euro is toegekend. In onze media-uitingen zullen
wij het logo van het RCOAK toevoegen aan onze logo’s.
Mede namens het Jozefhuis, de Zonnebloem, Aetpuntj, Naoberzorg en de Seniorenvereniging,
Tjeu Van de Laar,
Voorzitter Seniorenvereniging Roggel