Sjra Jegers neemt afscheid van het bestuur van de Seniorenvereniging Roggel

 

SJRA JEGERS NEEMT AFSCHEID VAN HET BESTUUR VAN DE SENIORENVERENIGING ROGGEL

 

Op 8 maart vond de jaarvergadering van de Seniorenvereniging Roggel plaats in La Rochelle. Ondanks het slechte weer was sprake van een goede opkomst. Wethouder H. van Helden was namens de gemeente Leudal aanwezig. 

In de openingstoespraak ging voorzitter Van de Laar in op de vele activiteiten die in Roggel georganiseerd worden voor oudere mensen. Maar ook de maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, veiligheid, basisvoorzieningen, zorg en welzijn zijn thema’s die de Seniorenvereniging met verve uitdraagt binnen de gemeenschap, welzijnsinstellingen en de gemeente Leudal.

 

Tijdens de jaarvergadering werd tevens afscheid genomen van ons zeer gewaardeerd bestuurslid Sjra Jegers. Sinds vele jaren actief op velerlei gebied. Regelen, organiseren en een helpende hand bieden horen bij Sjra. Naast de Seniorenvereniging is Sjra onder andere actief als vrijwilliger voor het Noaberzorgpunt en maakt hij deel uit van het kerkbestuur. Om persoonlijke redenen moet Sjra een stapje terugnemen. Maar heeft wel te kennen gegeven dat hij, ook in de toekomst, waar mogelijk hand en spandiensten blijft leveren voor onze mooie Seniorenvereniging.

Na een dankwoord ontving Sjra een attentie en werd aan zijn vrouw Toos een mooie bos bloemen aangeboden.

 

De middag werd afgesloten met een hilarisch optreden van de Golde Liesjes van America. Onze gasten gingen voldaan en met een glimlach huiswaarts.

 

Vanwege het vertrek van Sjra Jegers zoeken wij opvolging voor ons bestuur, Heeft u interesse of kent u iemand die Roggel en de Seniorenvereniging een warm hart toedraagt? Laat het ons weten via het secretariaat

Email: jpetersgeelen@home.nl

Tel. 0475 493438