Uitnodiging 60 jarig bestaansfeest Seniorenvereniging Roggel

Secr.: Heufke 16, 6088 CM Roggel                                      

jpetersgeelen@home.nl tel. 0475 – 493438                                      Roggel, aug. 2022

 

Geachte Leden en genodigden,

Op 13 dec. 1961 werd onze vereniging opgericht.

Dit willen we graag vieren met u allen op dinsdag 20 sept. met een feestelijk programma

In BMV La Rochelle, Pastoor Hanraetsstr. 9A, 6088 CH Roggel. Aanvang 11.30 uur.

Parkeergelegenheid op het Pietersplein achter de Kerk.

We nodigen u graag uit voor deze feestdag en vragen leden hun opgave te doen voor

10 sept. via het invullen van onderstaand strookje en in te leveren bij bestuursleden mevr.

Hendriks-Smeets, Heythuyserweg 5 tel. 06-10807929 of hr. P. Schreurs, Coppelweide 28 tel. 06-11422778.

Van de gasten verwachten we een mailbericht op pcschreurs@gmail.com voor genoemde datum met opgave ofwel afmelding.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.30 uur Aankomst leden en gasten en welkomstwoord door voorzitter M. v.d. Laar

12.00 uur Feestelijk diner verzorgd door Hans en Marleen Custers-Vullers van Café Sjrake

13.30 uur Toespraak door de heer Jan Brouns, Regiovoorzitter KBO Limburg

14.00 uur Gelegenheid tot het kopen van consumptiebonnen

14.30 uur Optreden van Smartlappenkoor Huűr Ǒs

15.15 uur Pauze met vlaai en koffie

15.45 uur Tweede optreden van Shantygroep

16.00 uur Einde middag met dankwoord van voorzitter.

Tijdens het programma wordt een bloemlezing gegeven van de historie en activiteiten van 60 jaar Seniorenvereniging Roggel met beeldmateriaal.

We wensen u allen een feestelijke ontspannen dag toe!

Bestuur Seniorenvereniging Roggel

———————————————————————————————————

Naam:                                                                        tel.nr.

Adres:

Neemt deel met/zonder echtgenoot/partner*

Kan zelf vervoer regelen – ja/nee*                Rolstoelvervoer noodzakelijk – ja/nee*

Rollatorvervoer noodzakelijk – ja/nee*

Heeft dieetvoeding nodig: ja/nee*     s.v.p. aangeven welk dieet:

*doorhalen wat niet van toepassing is

Diegenen die zelf geen vervoer kunnen regelen kunnen bellen met mevr. G. Hendriks-Smeets

Tel.06-10807929.