Uitstapje vrijwilligers/contactpersonen

Let op! De aankomsttijd in Weert is in dit document aangepast t.o.v. eerdere berichtgeving.

Geachte contactpersonen, vrijwilligers en bestuursleden,

Ook dit jaar gaan we samen een leuke activiteit doen omdat we voor de vereniging steeds taken uitvoeren. Het bestuur heeft besloten om dit jaar alleen de contactpersonen, vrijwilligers en bestuursleden zonder echtgenoot of partner uit te nodigen.

 

Dit jaar is de keuze gevallen op een stadswandeling in Weert door gidsen van de Stad Weert. In Weert is een rijke historische geschiedenis te vinden van de Graaf van Horne maar ook de stad zelf bruist en is niet stil blijven staan.

De gidsen zullen u in 2 groepen verdelen. De ene groep loopt ca.1½ uur en de andere groep 2 uur. In die tijd zullen de gidsen u attenderen op veel bijzonderheden in Weert.

Na afloop genieten we samen van koffie/thee met vlaai (+extra kopje koffie/thee).

We verzoeken zoveel mogelijk chauffeurs hun auto mee te brengen zodat iedereen vervoer heeft. Diegenen die geen auto bezitten kunnen dan ter plaatse een chauffeur vragen om hen te vervoeren. De vergoeding voor de chauffeurs hebben we berekend op EUR 1,50 per persoon. Gelieve dit zelf aan de chauffeur af te rekenen. De parkeerkosten in de Muntgarage aan de Hogesteenweg zijn € 1,60 per uur, voor een dagkaart betaalt u € 6,40. Chauffeurs kunnen na afloop van de parkeertijd bij Muntgarage betalen met een pinpas of contant met muntgeld. De parkeerkosten kunnen zij declareren bij de hr. F. Relouw.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Dinsdag 25 oktober 13.30 uur vertrek met eigen auto’s vanaf parkeerplaats op het Pietersplein in Roggel.

14.00 uur Aankomst bij de Muntgarage aan de Hogesteenweg Weert.

                 Van hieruit lopen we gezamenlijk naar de Martinuskerk.

                 Start rondleidingen o.l.v. twee gidsen in twee groepen.

Na de rondleidingen treffen we elkaar bij de Markt voor een gezellige afsluiting.  

 

Opgave dient u voor 16 oktober a.s. te doen door een mailtje aan jpetersgeelen@home.nl of via telefonische opgave bij hr. P. Schreurs tel. 06-37736557. Indien u verhinderd bent graag voor 16 okt. afmelden.

Voor koffie, thee, vlaai, kosten gidsen en parkeerkosten wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

We wensen u allen een prettige middag toe!

Namens Bestuur Seniorenvereniging Roggel,

  1. Peters-Geelen, secr.

Naam:                                                            Tel.nr.:

Adres:

Rollatorvervoer vereist: ja/nee*

*s.v.p. doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Voor diegenen die hun navigatiesysteem willen instellen:

de Muntgarage ligt aan Oud Gasthuisplein/Hogesteenweg 13, 6001 EX Weert bij het oude Gemeentehuis.

 

Vanaf de N280 rijdt u rechtdoor tot aan de Emmasingel. Hier slaat u rechtsaf en vervolgt

deze weg die overgaat in de Kasteelsingel.

Bij het Politiebureau gaat u linksaf, daarna de eerste straat weer links naar het Stadhuisplein.

(oude stadhuis)