Verslaglegging Jubileumviering door lid Seniorenvereniging

 
Verslag van de feestelijke vergadering t.g.v. het zestigjarig bestaan.
In zijn welkomstwoord door voorzitter M.v.d. Laar laat hij weten blij te zijn met het feite dat we nu met trots feest mogen vieren en kunnen.
Om maar meteen de goede toon te zetten: ”vandaag laten we alle crises buiten de deur”.
Zijn welkom is gericht aan mijnheer pastoor en mijnheer kapelaan, maar vooral aan het grote aantal aanwezigen.
Pastoor Lipsch roemt in zijn toespraak de goede band tussen kerk en ouderenvereniging en vindt dit alleszins felicitaties waard.
Als inleiding op de feestmaaltijd opent hij met een overtuigend gebed.
Het diner is weer als vanouds uitstekend verzorgd door Hans en Marleen Custers-Vullers.
Na deze maaltijd verraste Judith Peters ons met een bloemlezing over 60 jaar seniorenvereniging. We kregen een duidelijk bel van het ontstaan en verdere ontwikkelingen. Eén belangrijk item kwam naar voren, namelijk “wij doen ertoe en daar mogen we trots opz zijn”.
Na Judiths verhaal is het wachten op dhr. Broens, regiovoorzitter KBO, die helaas verstek liet gaan.
Inmiddels is wethouder van Helden namens de gemeente Leudal gearriveerd.  In zijn felicitatie roept hij op tot het zoeken naar samenwerking en verbinding maken met de medemens.
Zo’n jubileumviering is tevens een mooie gelegenheid om stille, harde werkers in het zonnetje te zetten.
Dhr. v.d. Laar vindt het een eer om mevr. Henriëtte v. Roy een verdiende onderscheiding op te spelden.
Hij roemt haar om haar bescheidenheid en haar ijver in het verzenden van mailtjes.
Om de feeststemming te verhogen, worden we getrakteerd met een optreden van het smartlappenkoor Huur ôs. Zij wisten met hun enthousiasme en goede zang de zaal te amuseren.
Tenslotte bedankte de voorzitter allen die hun inzet hadden getoond. Aan de hand van een beschouwing schetste hij de plaats van de ouderen.
Samen met het bestuur kunnen we terugzien op een zeer geslaagde middag!
 
Dit verslag is gemaakt door een van onze leden.
Waarvoor hartelijk dank!