Toekenning subsidie aan Seniorenvereniging

Secretariaat: Heufke 16, 
6088 CM Roggel
Tel. 0475 – 49 34 38
Rabobank Roggel NL82 RABO 0144 2176 94

DE SENIORENVERENIGING ROGGEL KRIJGT SUBSIDIE VOOR HET PROJECT
“BEWEGEN EN ONTMOETEN GEDURENDE HET JAAR ROND”.
Vanuit het Uitvoeringsbudget sport- en beweegakkoord Leudal is een bedrag van
2500 euro toegekend aan de Seniorenvereniging Roggel.
Dit bedrag zal aangewend worden ter ondersteuning van nieuwe activiteiten gericht
op bewegen en ontmoeten op een laagdrempelige manier voor ouderen. Waar
mogelijk wordt samengewerkt met vergelijkbare initiatieven en gebruik gemaakt van
bestaande faciliteiten in Roggel.
Mede de toenemende vereenzaming onder ouderen is aanleiding geweest tot dit
initiatief, waarbij de Seniorenvereniging activiteiten “het jaar rond” aanbiedt die
aansluiten bij de diversiteit, belangstelling en behoeften van oudere mensen. Gemikt
wordt op diverse activiteiten, binnen en buiten, waarbij zowel bewegen alsook het
sociale aspect een rol spelen. Aandacht voor elkaar en bewegen in een plezierige
omgeving dicht bij huis in ons Roggel.
De Seniorenvereniging is zeer vereerd met de toekenning van de subsidie, die
vergezeld ging met de volgende woorden:
“Ziet er goed uit, bedankt! En een supermooi initiatief. Wij kennen vanuit het
Kernteam graag het benodigde bedrag toe”.