Nieuwjaarswens voorzitter

Aandacht voor het grotere geheel en tevreden zijn in bescheidenheid. Respect voor het leven en waarderen wat wel nog kan. De laatste jaren worden wij geconfronteerd met situaties die ons doen beseffen dat wij niet alles in eigen hand hebben. Oorlog en hongersnood volgen op pandemie, economische crisis, klimaatverandering en milieuvervuiling.

Mensen moeten huis en haard verlaten en gebroken gezinnen zijn op de vlucht voor een agressor. Ziekte en sterven naast geboorte en gezondheid. Tegenstellingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat kunnen wij niet altijd voorkomen en beïnvloeden, maar wel de manier waarop wij er met elkaar mee omgaan.

Het begint kleinschalig in onze eigen directe omgeving. Elkaar gedag zeggen met een vriendelijke lach en omzien naar elkaar. In onze gemeenschap kunnen wij zoveel meer voor elkaar betekenen.

Dat doen wij samen, naast de inzet van de vele mantelzorgers, vrijwillige ondersteuners en beroepskrachten, die belangeloos er zijn voor anderen. Een leefbaar dorp dat toegankelijk is en blijft voor alle inwoners. Een dorp dat voorziet in eerste levensbehoeften en ontmoetingsplekken. Een dorp dat eenieder omarmd en geen verschil maakt in jong en oud, cultuur en geloof. Dat kost niets, maar is wel kostbaar.

In 2022 hebben wij ervaren dat samenwerken loont. Besturen en leden van verenigingen en stichtingen gingen met elkaar, en de gemeente Leudal, in gesprek over behoud van ons gemeenschapshuis La Rochelle. Met zes verenigingen, op het gebied van welzijn en zorg, werd gesproken over een betere afstemming van activiteiten zodat onze inwoners daarvan meer kunnen profiteren. Extra aandacht werd geschonken aan beginnende dementie en de rol van de mantelzorger. Men wist elkaar te vinden op verschillend vlak voor het behoud van een leefbaar centrum. Men is zich meer bewust van het belang van burgerparticipatie. Omzien naar elkaar is immers ook omzien naar jezelf.

De Seniorenvereniging Roggel wil, als vereniging voor de gemeenschap, naast de vele activiteiten voor haar leden, ook een actieve bijdrage blijven leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en ontmoetingsruimte voor alle inwoners. Wij doen er samen toe!
Mede namens het bestuur en de vrijwilligers van de Seniorenvereniging Roggel wens ik eenieder een goed, en bovenal gezond, 2023.
Tjeu Van de Laar, Voorzitter.