Kienen 6-3-2023

KIENEN VOOR SENIOREN
Op maandag 6 maart gezellig kienen in BMV La Rochelle, Past. Hanraetsstraat 7A
In Roggel van 13.30 – 16.30 uur.
Leuke prijzen, ook in de loterij en gratis koffie/thee