EEN KERSTVIERING VIER JE SAMEN IN ROGGEL

EEN KERSTVIERING VIER JE SAMEN IN ROGGEL
Op 19 december vond een prachtige kerstviering plaats voor onze leden van de Seniorenvereniging in
La Rochelle, mede mogelijk gemaakt door een veelheid aan vrijwilligers en gastoptredens.
Na verwelkoming van de gasten en de opening door de voorzitter werd de inleiding van de diverse
optredens overgenomen door Carmen Nazarski, die haar taak met verve vervulde.

 

Om 14.00 uur startte de Engeltjesdienst, onder leiding van Door Vercoulen. Kinderen van de Zjwiek
beeldden het kerstverhaal uit. Kapelaan Rajan was onze voorganger in deze mooie dienst, vergezeld
door drie vertelsters.
Tjeu Geelen begeleidde het gelegenheidskoor dat de dienst voorzag van passende kerstliedjes.

Aansluitend vertoonden 15 kinderen hun kunnen op hun blokfluit. Het ontbreekt niet aan muzikaal
talent in Roggel.
Tijdens de pauze werd koffie en kerstbrood uitgeserveerd en tevens een collecte gehouden voor de
voedselbank DiaNico, hetgeen een bedrag van € 325,75 opleverde.

Na de pauze konden de gasten genieten van het talent van negen trotse koperblazers.
Het is geweldig te ervaren op welke wijze onze gemeenschap Roggel in staat is om ontmoeting voor
jong en oud mogelijk te maken, talent te waarderen en een bijdrage te leveren vanuit betrokkenheid.
Zo dragen wij samen, op dorpsniveau, bij aan een betere wereld waar elk mens ertoe doet.
Met die gedachte een welgemeende dank aan eenieder die deze bijeenkomst mogelijk heeft gemaakt
en onze gemeenschap een warm hart toedraagt.
Fijne feestdagen en alle goeds voor 2024.
Tjeu Van de Laar,
Voorzitter Seniorenvereniging Roggel.