ROGGEL BRUIST, van idee naar planvorming

Aan alle inwoners van Roggel

Een aantal recente ontwikkelingen in het dorp Roggel, waaronder behoud van het gemeenschapshuis en de mogelijke verplaatsing van de supermarkt uit het centrum, deden een aantal inwoners beseffen dat het behoud van goede basisvoorzieningen essentieel is voor de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel. Met name het verenigingsleven, verbonden aan Open Club Roggel (17 verenigingen en circa 1200 leden), zette de eerste stappen om te praten over hun wensen en hun bijdrage.

 • In april 2023 is een brainstormsessie gehouden met een tiental aangesloten verenigingen van Open Club Roggel, gericht op de vraag: “Wat is een ideaal centrum voor het verenigingsleven in Roggel?”.
 • In augustus 2023 is een brief gestuurd naar B&W en de raadsleden van de gemeente Leudal, de Dorpsraad en de Ondernemingsvereniging met een verzoek tot een dialoog over het centrumbeleid van Roggel.
 • In de periode juli tot november 2023 is “Roggel leeft als de dorpskern bruist” gepresenteerd aan de aangesloten verenigingen van Open Club Roggel, de Commissie Sociaal gemeente Leudal, de vier wethouders, de raadsleden en de Dorpsraad.
 • Met een aantal ondernemers is individueel contact gezocht omdat de ondernemersvereniging is opgeheven.

De positieve resultaten heeft de werkgroep “Roggel Bruist” doen besluiten tot het ontwikkelen van planvorming gericht op de volgende doelstelling:

Roggel als gemeenschap versterken, met een levendig centrum en toekomstgerichte basisvoorzieningen, passend bij economische, sociaal-maatschappelijke en demografische ontwikkelingen.

Daarvoor is samenwerking nodig met de inwoners, de gemeente Leudal, de Dorpsraad, de verenigingen en de ondernemers. Samen werken aan een gezonde, duurzame en leefbare gemeenschap voor nu en de toekomst. Betrokkenheid en gemeenschapsgevoel zijn daarvoor nodig. Samen zorgen we ervoor dat ons dorp mooi, veilig en levendig blijft op het gebied van wonen, voorzieningen en ontmoeten. Wij willen onder andere publiekstrekkers realiseren die het centrum versterken. Een bruisend dorpshart met supermarkt, evenementen, winkels en horeca hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Een dorpshart dat aantrekkelijk en gezellig is, waar je graag komt en spontaan wilt vertoeven. Naast het behoud van het dorpse karakter is er aandacht voor adequate huisvesting voor diverse doelgroepen in een veilige en gezonde leefomgeving die voorziet in voldoende publieke ruimte met een aantrekkelijke groenvoorziening en ontmoetingsplekken.

Het verenigingsleven draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid. Het is dan ook belangrijk dat (toekomstige) dorpsbewoners weten wat er allemaal te doen is in Roggel, zodat ze zich bij een vereniging of stichting aansluiten, vrijwilligerswerk oppakken of anderen erover vertellen. Open Club

Roggel wil zich, samen met partners, inzetten om verenigingen en stichtingen hierbij te ondersteunen.

Roggel Bruist, Van idee naar planvorming; TVdLaar.; december 2023.

1

EEN STUURGROEP ALS INITIATIEFNEMER EN MEDE-REGIEVOERDER

In eerste instantie wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een aantrekkelijk en veilig centrum in Roggel.

Om ideeën werkelijkheid te laten worden zijn enkele stevige en betrokken kartrekkers gezocht met voldoende draagvlak, kennis van zaken en een effectief netwerk. Inmiddels is een stuurgroep samengesteld die vanaf januari 2024 aan de slag gaat.

De samenstelling van de Stuurgroep is als volgt:

 • Afvaardiging bestuur Open Club Roggel:
  • Henny van den Beuken, Voorzitter Open Club Roggel
  • o Jan Broens, Bestuurslid Open Club Roggel
  • Tjeu Van de Laar, Bestuurslid Open Club Roggel/ Voorzitter Seniorenvereniging –
  • Afvaardiging bestuur Dorpsraad: o In overleg, nadat het nieuwe voltallige bestuur in functie is.
 • Afvaardiging Ondernemers:
  • Mark Tijssen, Agrarisch ondernemer en Voorziiter RvC Topigs Norsvin
  • Stan Heerschap, Eigenaar Heerschap Groep
  • Angelique Joosten, Directeur Bestuurder Recreatiepark de Leistert – Afvaardiging bestuur Ontmoetingsplek La Rochelle:
  • Peter Hekking, Bestuurslid La Rochelle – Afvaardiging Gemeente Leudal:
  • Yvonne Houtakkers, Accountmanager (Wethouder M.Graef is bestuurlijk contactpersoon)
 • Waar nodig tijdelijke inzet van kennis op specifieke thema’s.

Roggel, 21 december 2023

Namens de Stuurgroep,

Henny van den Beuken

Roggel Bruist, Van idee naar planvorming; TVdLaar.; december 2023. 2